Vrijeme

Korisnička zona

ŠNRU „UDICA“ osnovana je na osnivačkoj skupštini održanoj 02.10.2011. u Okrugu Donjem pri čemu je želja osnivača bila nastavak tradicije POMORSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA „UDICA“ koje je djelovalo na istom području od 1984.god.
 
Udruga je registrirana 24.11.2011. temeljem rješenja ureda državne uprave splitsko-dalmatinske županije, Službe za opću upravu, ispostava Trogir (KL: UP/I-230-02/11-01/19; URBR: 2181-06/09-11-2).
 
Članovi naše udruge koriste privezišta za svoja plovila u uvali Krušica koja je smještena u akvatoriju jugozapadnog dijela otoka Čiova.
 
Osnovni ciljevi udruge su planske aktivnosti na razvijanju športa, očuvanju okoliša i zaštiti mora, organiziranju i sudjelovanju na športskim natjecanjima u ribolovnom športu, odgoju i obrazovanju mladih ribolovaca te praćenju i provođenju Zakona i drugih zakonskih propisa kojima se regulira područje športskog ribolova i zaštite čovjekove okoline.
 
ŠNRU “UDICA” je članica Županijskog saveza za športski ribolov na moru i Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru i ovlaštena je za distribuciju svih kategorija športskih ribolovnih dozvola.